MET-508 Faz Diyagramları

MET-509 Metal ve Alaşımların Katılaşması

Met -510 Refrakter Malzemeler

MET–511 Demir Çelik Üretim Metalurjisi

MET-513 Mühendislik Seramikleri

MET-514 Döküm Hataları Analizi

Met- 515 Metal ve Alaşımlarının Deformasyonu I

MET -517 Demir ve Alaşımların Kaynağının Fiziksel Metalürjisi

MET - 518 Metal ve Alaşımlarının Isıl İşlem Prensipleri

MET-519 Kaynağın Isıl İşlemi

MET-529 İleri Kaynak Teknikleri II

MET-530 İleri Kaynak Teknikleri I

MET-538 Katı Hal Kaynak Teknikleri

Met - 576 Mühendislik Malzemelerinin İşlenebilirliği

Met - 577 Metalurjide Termal Analiz Yöntemleri

Met - 580 Kaynak Tasarımı

MET- 583 Toz Metalürjisinde İleri Karekterizasyon Teknikleri

MET- 584 Lazer Kaynak Ve Kesme Teknolojileri

MET-585 Kaynak hataları ve muayene yöntemleri

MET-586 Bilgisayar Destekli Döküm Tasarımı

Met - 603 Metal ve Seramik Bazlı Kompozitler